santawaveclr.gif

 Witamy na stronie Przedszkola Publicznego nr 7 im. "Bajkowej Przygody" w Czeladzi
Zapraszamy do zapoznania się z misją i wizją
statutem i koncepcją pracy Przedszkola

  
 
Dyrektor
12.03.2007.


Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 7 w Czeladzi

Jolanta Kopeć

tel.032 265 17 70
pp7@pp7.czeladz.pl

 

Kompetencje dyrektora przedszkola:

1. Przedszkolem kieruje Dyrektor przedszkola.
2. Dyrektor w szczególności:
- kieruje działalnością przedszkola i reprezentuje je na zewnątrz,
- przyjmuje dzieci do przedszkola,
- sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego, poprzez aktywne działania prozdrowotne,
- współdziała z rodzicami i radą rodziców,
- współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,
- wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa,
- wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.
3. Dyrektor przedszkola jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.
Dyrektor w szczególności:
- przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innych pracownikom,
- występuje z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników placówki, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej,
- ocenia pracę nauczycieli,
4. Dyrektor przedszkola w realizacji swoich zadań współpracuje z Rada Pedagogiczną i Radą Rodziców.

Oświadczenie majątkowe 2006 rok (1.58 MB)
Oświadczenie majątkowe 2007 rok (733.11 KB)
Oświadczenie majątkowe 2008 rok (723.16 KB)

PDF Drukuj Email